Bo Hallams

Senior Partner

Andreas Thieme

Senior Partner

Jonas Böös

Senior Partner

Per-Olof Arnäs

Associate Partner

Anna Träff-Lindeblad

Associate partner

Gustaf Sundqvist

Associate Partner

Tommy Rosengren

Associate partner

Jerry Holm

Associate partner

Monica Jadsén-Holm

Associate partner

Lars Nilsson

Associate partner

Mikael Eisner

Associate partner

Ingvar Nilsson

Associate partner

Yvonne Pokropek

Associate partner

David Fridner

Associate partner