Monica Jadsén-Holm
Associate partner

Monica kom inpå miljöområdet hos Bilspedition på 90-talet och har sedan dess fortsatt att utvecklas till en av landets främsta experter på att beräkna miljöpåverkan, trafikrisker m.m., samt utifrån ett konstaterat nuläge föreslå förbättringar som kan minska miljöpåverkan och olycksrisker. Senaste åren blev Monicas arbete allt mer koncentrerat till att tillsammans med kunder arbeta fram nya lösningar, demonstrationsprojekt, m.m. som kan inspirera och stimulera till en snabbare förändringstakt.  

Monica har suttit i styrelsen och haft en bärande roll i uppbyggnaden av KNEG (KlimatNEutralaGodstransporter), en nationell samverkan mellan stora kommersiella aktörer, universitet och myndigheter som syftar till att minska klimatpåverkan från transportområdet.