Jonas Böös
Senior Partner

Jonas har en mångårig bakgrund från ledande roller inom Nordisk supply chain management. Hans kompetensområden täcker såväl ledarskap som produktionslogistik och styrning av stora internationella varuflöden. Genom gedigna erfarenheter såväl från varuägarsidan som från logistikaktörer bidrar han med ett stort kunnande och helhetsperspektiv, lika värdefullt för att leda eller bistå i verksamhetsnära projekt som vid strategisk rådgivning.