Jerry Holm
Associate partner

Jerry har en mångårig erfarenhet av att bygga upp en storskalig utrikestrafik för landets största transportföretag. I arbetet ingick delar såsom att skapa trafikupplägg, upphandling av transportörer och färjeöverfarter. Förhandling med utländska partners m.m. Allt som oftast skedde detta i kombination med offertgivning och förhandlingar med storkunder såsom Volvo, Saab, Stora Enso, TetraPak.  Den snudd på unika kompetens som Jerry besitter har han under senare år kunnat erbjuda uppdragsgivare som önskat förstå och kartlägga den europeiska transportmarknaden.