Yvonne Pokropek
Associate partner

Utifrån en lång erfarenhet att driva HR-frågor i olika företagsledningar, såväl i en svensk som i en internationell miljö, har Yvonne sedan en tid gått in i en konsultativ verksamhet. Yvonne har under många år drivit projekt kopplat till utveckling av ledare och ledningsgrupper, infört nya organisationer och arbetsprocesser, etablerat mentorprogram, och jobbat med jämställdhets och mångfaldsfrågor på ett mycket innovativt sätt. 

Yvonne är en värdefull resurs för den ledning som vill ha ett bollplank eller ett extra stöd i en ledarutveckling eller organisationsförändring.