Bo Hallams
Senior Partner

Bo Hallams är delägare till Steerlink Partners som han driver tillsammans med Andreas Thieme och ett antal associate partners. 

Bo jobbar mycket i uppdrag där affärs- och innnovationsutveckling inom varuförsörjning/logistik/e-handel är ett stort inslag. Han är engagerad i olika affärsutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla och marknadslansera nya innovativa tjänster och produkter på såväl den svenska som internationella marknaden.  

Han sitter bl.a. som ordförande i Closer som är ett stort innovationsnätverk på Lindholmen Sience Park, och är likaså engagerad att stödja styrelsearbetet för ett par andra uppdragsgivare.