•  2021-05-05 07:30 PM

Nyligen släppte Rederi AB Gotland nyheten om att de planerar för en ny färjelinje som ska trafikera sträckan mellan Nynäshamn och Tyskland. Steerlink Partners har varit med och tagit fram underlag för att bedöma fördelar för godstransporterna.

Läs mer
  •  2021-04-29 03:43 PM

Nyligen publicerades rapporten ”Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart” som vi varit med att ta fram. Lars Nilsson på Trogon Consulting, tillika partner i Steerlink Partners har hållit ihop arbetet. Läs mer här!

Läs mer
  •  2020-11-27 07:44 AM

Vi har glädjen att välkomna Lars Nilsson till vårt starka nätverk av associate partners!

Läs mer
  •  2020-11-12 08:00 PM

Tillhör du den växande skaran av Logistikpoddens följare? Eller har du redan träffat P.O. i något spännande logistiksammanhang? Nu är det klart: I Januari välkomnar vi P.O Arnäs till Steerlink partners!

Läs mer
  •  2019-09-18 09:15 PM

Fondia och Steerlink Partners bjuder in till höstmingel med tema e-handel och transporträtt!

Läs mer
  •  2019-04-07 12:45 PM

Steerlink Partners har låtit en webpanel bestående av 85 personer i ledande befattningar inom den svenska logistik- och transportsektorn besvara ett 30-tal påståenden om vad som kommer ske fram till 2030. Vad tror webpanelen om lagerautomatisering?

Läs mer
  •  2019-03-11 12:51 PM

Steerlink Partners har låtit en webpanel bestående av 85 personer i ledande befattningar inom den svenska logistik och transportsektorn besvara ett 30-tal påståenden om vad som kommer ske fram till 2030. Vad tror webpanelen om e-handelns framtida försörjningskedjor?

Läs mer