Anna Träff-Lindeblad
Associate partner

Anna Träff Lindeblad ärSteerlink Partners expert inom business controlling och kvalificerat ledningsstöd. Hennes bakgrund som civilekonom och erfarenhet att jobba med kvalificerat ledningsstöd för såväl större internationella verksamheter som mindre snabbväxande bolag,gör att Anna kan bidra med värdefull struktur och kunskapsinhämtning för material som sedermera ska utgöra viktiga beslutsunderlag för en vd eller ledningsgrupp.   

Anna uppskattas mycket för sin förmåga att lyssna, sortera ut viktigaste delarna i en komplex informationsmiljö, samt hennes noggrannhet och hängivenhet att alltid leverera.