Ingvar Nilsson
Associate partner

Ingvar Nilsson har över 30 år i ledande befattningar inom svenskt och internationellt näringsliv. Fram till 2014 arbetade Ingvar som VD för DB Schenker i norra Europa och därefter har Ingvar haft flera styrelseuppdrag inom logistiksektorn. Ingvar stödjer oss uppdrag med senior rådgivning till styrelser, vd:ar och ledningsgrupper. Hans förståelse för bredden av utmaningar som en företagsledning ställs inför är mycket god. Ingvar har alltid haft ett särskilt intresse för kund och marknadsfrågor, driven av en övertygelse att ett företag oftast bäst utvecklas i en nära dialog med ens viktigaste kunder.