David Fridner
Associate partner

David är en analytiker av rang. Hos Steerlink Partners har han framförallt varit engagerad i uppdrag som handlar om konkurrent- och aktörsanalyser inom olika marknadssegment. David håller just nu på att doktorera vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde handlar om att identifiera kundattraktivitet i den offentliga sektorn, dvs. hur offentliga organisationer kan bli mer attraktiva för skickliga leverantörer.