Mikael Eisner
Associate partner

Mikael kommer senast från en flerårig vd position med ansvar för en av landets största verksamheter av kontraktslogistik. Mikael har en särskild kompetens inom det man kan kalla kunddriven affärsutveckling, och i synnerhet inom de områden där kunderbjudandet hanteras i olika IT-gränssnitt.