04 Jan
Kursledarskap för YH-studerande på Teknikhögskolan

En spännande etapp i årets YH-elevers resa är slut: Den 4:e januari skriver 35 elever som studerar logistik på Teknikhögskolans YH-utbildning sin tentamen i Ekonomistyrning. I denna kurs har vi tragglat allt från arbetsgivaravgifter till SÅ-index och partigodstaxering med brytpunktsberäkning. Den totala kurspaletten har både bredd och djup, så vi kan känna oss trygga i att logistikbranschen får kompetent återväxt framöver.

Steerlink Partners har under tre år i rad haft förmånen att leda kursen 'Ekonomistyrning' i Teknikhögskolans program för 'Transportledare - Grön logistik'.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.