02 Dec
Välkommen Gustaf Sundqvist!

Hej och välkommen Gustaf Sundqvist, ny associate partner i Steerlink Partners. Berätta lite om din bakgrund! – Jag är utbildad som civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg och antogs direkt efter avslutade studier till SJ:s traineeprogram. Där började jag att arbeta med godstransporter, vilket blev avgörande för hur mitt yrkesliv skulle fortsätta.
Under åren har det sedan följt ett flertal olika managementanställningar inom den globala transportbranschen, blanda annat på Olson &Wright, Scanflight (Wilson), ACE och slutligen Schenker där jag varit flygfraktansvarig för Sverige, Danmark och Island. 

Hur ser du på användandet av flygfrakt och vilka utmaningar som finns inom området? – Flygfrakten är viktig för att europeiska företag ska fortsätta att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. Utmaningarna och förbättringsområdena gäller kostnader, kvalitet och hållbarhet och man behöver fortsätta att utveckla de gröna korridorerna, airport to airport och door to door. Fortsatta satsningar på hållbart flygbränsle, SAF, är också avgörande för att uppnå netto noll CO2-utsläpp till 2050. 

Vad tror du att du kan du bidra med till Steerlink Partners? 
– Mitt perspektiv är det globala och jag har en gedigen erfarenhet av att vara på plats ute i världen. Jag kan hjälpa till med logistiklösningar för skandinaviska företag och företag som vill in på den skandinaviska marknaden. 

Hur tänker du kring det nya samarbetet? 
– Jag tror att vi inom Steerlink Partners kan komplettera varandra på ett bra sätt. I teamet finns en stor bredd inom våra respektive kunskapsområden, vilket gör att vi är starka tillsammans och kan berika varandra i stort och smått. 

Berätta något som inte så många vet om dig! 
– Jag tycker om att renovera och har gjort en hel del stora och små förändringar på vårt hus. Att segla och att köra motorcykel är också något som ligger i mitt DNA.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.