29 Apr
Stora fördelar för godstransporterna med en utbyggd Ostkustbana

Nyligen publicerades rapporten ”Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart” som vi varit med att ta fram. Lars Nilsson på Trogon Consulting, tillika partner i Steerlink Partners har hållit ihop arbetet.   

- Vår analys pekar på tydliga fördelar för godsflödena med en utbyggd ostkustbana. Något som kan stödja överflyttning av gods från väg till järnväg. Men också hur underligt det än låter, också kan bidra till mer överflyttning av volymer till sjöfart mellan Mälardalen och kontinenten säger Bo Hallams, på Steerlink Partners som har varit med i arbetet tillsammans med kollegan Lars Nilsson samt Patrik Sterky, Göran Sewring, Fredrik Thurfjell och Lottie Carlsson från Kreera Samhällsbyggnad.  

- Vår studie visar på att Nya Ostkustbanan är en viktig faktor både för att nå klimatmålet och till billigare och bättre godstransporter till och från norra Sverige samt att Nya Ostkustbanan, i kombination med sjöfart, är den bästa transportlösningen. Rapporten visar också att hamnar som Gävle och Norvik kan komma att få en central roll i framtidens godsflöden. Säger Lars Nilsson 

Några av slutsatserna som framkommit i arbetet är att handeln mot Östeuropa ökar kraftigt och närmar sig Tyskland i volym samt att Östersjöhamnarna kommer att få en ökad betydelse för transporter öster och söderut men att det krävs volymer för att etablera ny trafik.  

Nya Ostkustbanan 
2015 bildade Region Gävleborg, Region Västernorrland och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik det gemensamma bolaget Ostkustbanan 2015 AB.  


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.