05 May
Ny färjelinje mellan Nynäshamn och Kontinenten

Nyligen släppte Rederi AB Gotland nyheten om att de planerar för en ny färjelinje som ska trafikera sträckan mellan Nynäshamn och Tyskland. Steerlink Partners har varit med och tagit fram underlag för att bedöma fördelar för godstransporterna. 

För att minska utsläppen från inrikestransporter och samtidigt föra Sverige närmare kontinenten, planerar Rederi AB Gotland för en ny färjelinje som går under arbetsnamnet ”Hansalinjen”. Den nya rutten kan komma att trafikera Rostock, Tyskland, och Nynäshamn, med möjlighet för vissa turer att angöra Visby hamn. 

En ny färjelinje skulle bli en systerverksamhet till Destination Gotland, som knyter ihop de gamla Hansastäderna Rostock, Visby och Stockholm. Det öppnar upp för en ny rutt för alla de tyska resenärer som vill besöka Gotland och Sverige, samtidigt som den nya färjelinjen kan bli ett viktigt bidrag för alla svenska resenärer som vill komma direkt ner till kontinenten, med bil, båt och tåg. 

Rederi AB Gotland har tilldelats ekobonus från regeringen med syfte att flytta över lastbilstrafik från land till hav, på den tungt trafikerade sträckan från södra Sverige till Mälardalen. Färjelinjen beräknas vara minst lika tidseffektiv som dagens vägtrafik mellan Tyskland och Mälardalsregionen och kommer uppskattningsvis att minska utsläppen med omkring 20 procent genom överflyttning av godstrafik från väg till sjö mellan Rostock och Nynäshamn. 

- Det har varit ett inspirerande uppdrag. Vi har kartlagt konkreta godsflöden och haft dialoger med stora varuägare och transportköpare. Den här lösningen tror vi kommer svara upp bra på fraktmarknadens behov av transporteffektivitet, minskad klimatpåverkan, ledtider och frekvens , säger Bo Hallams, på Steerlink Partners

 

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.