27 Nov
Välkommen Lars Nilsson!

I början av november anslöt sig Lars Nilsson som associate partner i Steerlink Partners AB. Lars har en bakgrund som forskare, politiker och tjänsteman i statsförvaltningen. Han har sin forskarbakgrund från Stockholms, Leidens och Uppsalas universitet. Efter en period som kommunpolitiker och politiskt sakkunnig på kommunikationsdepartementet, arbetade han under en lång tid som miljödirektör på Vägverket/Trafikverket. Lars har lång erfarenhet av infrastruktur-, trafik- och miljöplanering och har följt den tekniska utvecklingen av fordon och bränslen under hela sitt yrkesliv. 

Hej Lars och välkommen som associate partner på Steerlink. Vad ser du mest fram emot i det nya samarbetet? 
– Jag ser fram emot att arbeta mer med näringslivsperspektivet i transportsektorn. Tidigare har jag mest haft ett samhällsperspektiv, men vill bredda mig mer mot den privata sektorn. Jag ser också fram emot att vara med och underlätta arbetet med de stora framtida utmaningarna som till exempel teknikskiftet, klimatutmaningen och den ökande internationaliseringen. 

På vilket sätt tror du att du kommer få användning för dina erfarenheter och kunskaper? 
– Min erfarenhet säger mig att det finns en stor brist i näringslivet när det kommer till förståelsen av hur Sverige styrs och fungerar samt hur transportfrågor hanteras i statlig verksamhet och kommuner. I det sammanhanget kan jag bidra med bättre insikter i vad som ligger bakom besluten. Dessutom kan jag bidra med ett forskarperspektiv. 

Till sist, kan du inte dela med dig av något om dig själv som inte många vet? 
– Det är nog inte så många som vet att min bästa plats för återhämtning är i Kruger nationalpark i Sydafrika. Både jag och min fru är biologer och där känner vi oss hemma och kan ladda batterierna. Dit har vi återvänt många gånger för att vara nära djuren och naturen. En av de bästa upplevelserna jag fått med mig därifrån är att se elefanterna gå till sjön bada och förstå hur mycket de liknar oss människor.
Bild: Ingela Bendrot

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.