•  2021-04-29 03:43 PM

Nyligen publicerades rapporten ”Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart” som vi varit med att ta fram. Lars Nilsson på Trogon Consulting, tillika partner i Steerlink Partners har hållit ihop arbetet. Läs mer här!

Läs mer