•  2019-04-07 12:45 PM

Steerlink Partners har låtit en webpanel bestående av 85 personer i ledande befattningar inom den svenska logistik- och transportsektorn besvara ett 30-tal påståenden om vad som kommer ske fram till 2030. Vad tror webpanelen om lagerautomatisering?

Läs mer