Andreas Thieme
Senior Partner

Andreas Thieme är delägare i SteerlinkPartners. Han har en gedigen bakgrund inom svenskt och internationellt näringsliv som innefattar några år som verksamhetskonsult. Hans kompetensområden och erfarenhet sträcker sig inom en rad branscher och likaså från att ha jobbat med strategisk samordning, avancerad projektledning samt med utveckling av logistikstrukturer och varuflöden.   Andreas har en mycket god kompetens inom e-handel, transportanalys, simuleringsmodeller och rent generellt frågor som rör innovation och utveckling på logistikområdet.  

Andreas är lika bekväm att jobba i frågor som rör strategiska målsättningar och inriktningar som inom områden mer kopplade till operationell eller kommersiell utveckling eller projektledning på en mer taktisk nivå.