Henrik Vuorinen
Associate Partner

Henrik Vuorinen har en stark bakgrund inom logistik- och produktion, med flera ledande befattningar inom svensk industri på sin meritlista. Genom sina erfarenheter, inte minst från tidigare roll som VD för Luleå Hamn, har Henrik en mycket god förståelse för lösningar, möjligheter och utmaningar kopplade till stora logistikflöden, hamn- och sjöfartsverksamhet.